Danh Sách Đơn Hàng Đi Nhật

  Tuyển 07 Nam Đúc Hợp Kim Làm Việc Tại TOTTORI

  Tuyển 07 Nam Đúc Hợp Kim Làm Việc Tại TOTTORI

  1. Thông tin tuyển dụng STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 7 2 Giới tính Nam 3 Độ tuổi Từ 20 tới 28 tuổi 4 Ngành nghề xin Visa Công xưởng 5 Tên và nội dung CV cụ thể Đúc hợp kim, Dập kim loại 6 Điều kiện tuyển dụng     1. Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên   2. Tay nghề chuyên môn Không yêu … Xem Thêm >>

  Tuyển 06 Nam Bảo Dưỡng Ô Tô Làm Việc Tại IBARAKI

  Tuyển 06 Nam Bảo Dưỡng Ô Tô Làm Việc Tại IBARAKI

  1. Thông tin tuyển dụng STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 6 2 Giới tính Nam 3 Độ tuổi Từ 18 tới 30 tuổi 4 Ngành nghề xin Visa Công xưởng 5 Tên và nội dung CV cụ thể Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 6 Điều kiện tuyển dụng     1. Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở … Xem Thêm >>

  Tuyển 25 Nam Lắp Ráp Thiết Bị Điện Tử Làm Việc Tại TOCHIGI

  Tuyển 25 Nam Lắp Ráp Thiết Bị Điện Tử Làm Việc Tại TOCHIGI

  1. Thông tin tuyển dụng STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 5 2 Giới tính Nam 3 Độ tuổi Từ 18 tới 28 tuổi 4 Ngành nghề xin Visa Công xưởng 5 Tên và nội dung CV cụ thể Lắp ráp thiết bị điện tử 6 Điều kiện tuyển dụng     1. Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên   2. Tay nghề chuyên môn Không yêu … Xem Thêm >>

  Tuyển 05 Nam Lắp Ráp Thiết Bị Điện Tử Làm Việc Tại TOCHIGI

  Tuyển 05 Nam Lắp Ráp Thiết Bị Điện Tử Làm Việc Tại TOCHIGI

  1. Thông tin tuyển dụng STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 5 2 Giới tính Nam 3 Độ tuổi Từ 18 tới 28 tuổi 4 Ngành nghề xin Visa Công xưởng 5 Tên và nội dung CV cụ thể Lắp ráp thiết bị điện tử 6 Điều kiện tuyển dụng     1. Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên   2. Tay nghề chuyên môn Không yêu … Xem Thêm >>

  Tuyển 03 Nữ Trồng Rau Trong Nhà Kính Làm Việc Tại AICHI

  Tuyển 03 Nữ Trồng Rau Trong Nhà Kính Làm Việc Tại AICHI

  1. Thông tin tuyển dụng STT Hạng mục Nội dung 1 Số lượng tuyển 3 2 Giới tính Nữ 3 Độ tuổi Từ 18 tới 28 tuổi 4 Ngành nghề xin Visa Nông nghiệp 5 Tên và nội dung CV cụ thể Trồng ra trong nhà kính 6 Điều kiện tuyển dụng     1. Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên   2. Tay nghề chuyên môn Không yêu … Xem Thêm >>