Văn bản pháp quy

  • Thông tư quy định về thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu

    05-01-2016 157 Views

    BỘ TÀI CHÍNH Số: 157/2015/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam _________________________ Căn … Xem Thêm >>