Chuyến thăm TTS đã trúng tuyển đơn Pin năng lượng ngày 03/08/2019

Sáng ngày 03/08/2019 Cty GiaVi tiếp đón ông chủ sĩ nghiệp group làm về ngành nghề pin năng lượng mặt trời đến thăm TTS đã trúng tuyển tại trung tâm đào tạo tiếng nhật GiaVi. Sau buổi đến thăm trung tâm ông KAWAI rất hài lòng về TTS của GiaVi và trong tương lại muốn hợp tác lâu dài và phát triển giữa hai công ty.

Một số hình ảnh  trong buổi thăm gặp TTS.

 

Thông Tin Liên Quan