Tài liệu Tiếng Nhật

TT Tên giáo trình Level Mediafire Mô tả
1 Audio_Minnano Nihongo N5-N4 Download File nghe toàn bộ giáo trình Minnano Nihongo. File nghe phân theo bài và theo từng phần theo bài: từ vựng, reibun, renshuu C, Mondai,…
2 Kaiwa_Minnano Nihongo N5-N4 Download 50 File Kaiwa, Chú ý cần chạy flash bằng chương trình: FlashPlayer
3 Kotoba_Minnano Nihongo N5-N4 Download Từ Vựng theo giáo trình Minnano Nihongo file PDF có thể chuyển sang Word.
4 Kanji_Minnano Nihongo N5-N4 Download Sách Kanji theo giáo trình Minnano Nihongo (file PDF).
5 Minnano Nihongo N5-N4 Download Sách Minnano Nihongo bản tiếng Nhật – Tiếng Việt.
6 Mondai_Minnano Nihongo N5-N4 Download Sách Mondai quyển 1 và quyển 2, File PDF
7 Choukai_Minnano Nihongo N5-N4 Download File nghe sách Choukai quyển 1 và 2.
8 Kaiteoboeru_Minna N5-N4 Download Sách luyện viết
9 Topikku_Minnano Nihongo N5-N4 Download Sách tập đọc quyển 1 và 2
10 Chuukyuukara Manabu N3-N2 Download Bộ sách Chuukyuukara Manabu bao gồm file PDF, Word và file nghe.

Thông Tin Liên Quan