23.214 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong Quý 1 năm 2016

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Quý I năm 2016 là 23.214 lao động (9.560 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 13.096 lao động (5.055 lao động nữ), Nhật Bản: 7.110 lao động (3.443 lao động nữ), Hàn Quốc: 275 lao động (13 lao động nữ), Malaysia: 1.259 lao động (706 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 584 lao động (281 lao động nữ), Macao: 82 lao động (50 lao động nữ) và các thị trường khác.

lao dong vn

Ảnh minh họa

Như vậy, Quý I năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.214 lao động (9.560 lao động nữ) đạt 23,21% kế hoạch năm 2016 và bằng 90,10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trích nguồn http://www.molisa.gov.vn

I hope you’ll drop a comment and share so we can all learn and write an essay for me of https://essay4today.com/ keep improving

Thông Tin Liên Quan