Cty GiaVi đưa các bạn Đơn hàng May ra sân bay(18/06/2019)

Công ty Cổ phần Xây dựng Nhân lực Gia Vi chúc mừng ba bạn đơn hàng may đã hoàn thành quá trình học tại Việt Nam. Sau khi sang nhật Công ty chúc ba  bạn luôn mạnh khỏe đạt nhiều thành công.

Thông Tin Liên Quan