Thông báo 3 TNS đơn hàng may có tư cách lưu trú 30/03/2019 Tại Công ty Gia Vi

Thông báo: Xin được chúc mừng 3 TNS NGUYỄN THỊ SIM , ĐOÀN THỊ LÊ, PHAN THỊ NGỌC LAN
ĐƠN HÀNG MAY có tư cách lưu trú tại Công ty Cổ phần Xây dựng Nhân lực Gia Vi
30/03/2019

Thông Tin Liên Quan